Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme, örgütsel faaliyetlerin ölçülmesi hususunda öncelikle ihtiyaç duyulan süreçlerin başında gelmektedir. Faaliyet ve yaratıcılık, amaçlarıyla kişinin yaptıklarının birleştirilmesinde aracıdır. Bu görevini de çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kapsayan çalışma davranışlarını değerlendirerek sağlar. Bir organizasyonda performans değerlendirme sistemi oluşturulmasında ilk aşama, var olan sistemin amaç ve hedeflerini tespit etmektir

Diğer bir deyişle, o, asıl anlamda ortak bir çalışmaya, bilgi paylaşımına, yanlışlar ve doğrular açısından sorumluluğun paylaşılmasına ve eğitim gelişmeye imkan tanıyan bir sistem demektir. İş görene verilen görevlerin ne ölçüde başarıldığını veya iş görenin iş görme yeteneklerinin neler olduğunu tespit etmektir. Her yönetici, kendi yönetimindeki çalışanların yeteneklerini ve işleri üzerindeki başarılarını bilmek ve amaçlara uygun çalışıp çalışmadığını yakından izlemek ister. Performans değerlendirmeye dair ayrıntılı bilgiler ikinci ana başlıkta sunulacaktır.

TOP