Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi Kavramı

Bir terim ve kavram olarak performans, 20. yüzyılın ilk döneminde çalışanların faaliyetlerinin değerlendirilmesi anlamı üzerinde yükselmişti. Bu demek oluyor ki yöneticiler için gerçekleştirilen performans çalışmalarında temel ve hatta biricik gaye çalışanların iş verimliliğinin arttırılmasıdır. 1930’lu yıllardan itibarense ortaya çıkan beşeri ilişkiler hareketi kavramın yönünü mekanik insandan sosyal insana çevirmiştir. Ancak buna rağmen geçerli anlayış sonuç odaklılık üzerine yoğunlaşmıştır. 20. yüzyılda, özellikle yüzyılın ilk yarısında Peter Durcker (1954) tarafından tanımlanan ve kısa sürede de genel bir kabul gören amaçlara göre yönetim (management by objectives) fikri, 1970’lere gelindiğinde artık yönetim ve performans kavramlarının birlikte düşünülmesine ve dolayısıyla birlikte kullanılmasına imkan vermiştir.

Performans yönetimi çalışmalarını değerleme ve amaçlara göre yönetimden ayıran temel özellikleri saymaya kalkarsak şu sıralamaya ulaşılır.

  • Performans yönetimi, esasen, tek bir olaydan ibaret değildir, aksine o devamlılığa sahip bir süreçtir,
  • İnsan kaynakları prosedürlerine göre performans yönetimi yönetimin normal ve gerekli bir işlevi olarak kabul edilip değerlendirilir,
  • Performans yönetimi kavramı, insan kaynakları yönetimi için çoğu zaman aynı anlamda kullanılan personel yönetimi kavramında olduğu gibi, birtakım farkların da ötesinde birçok ayırt edici özelliği bulunmasına rağmen, "performans değerlendirme”sinin yerine kullanılmaktadır.

Performans Değerlendirme

Ücret Yönetimi

Performans Çeşitleri

Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Kavramları

Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme Kavramı

Performans Yönetimi Kavramı

Performans Yönetimi Kavramı

Performans Kavramı

Performans Kavramı

TOP