Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

Eğitim ve Geliştirme Olgusu

Eğitim, herhangi bir işin gereklerinin iş görenlerce öğrenilmesini temin etmek için işletme tarafından planlanmış bir çaba olarak tanımlanabilir. İşin doğurduğu bu gerekler işletmede başarılı bir çalışma performansı için çözüm sağlayan bilgi, beceri ve davranışları içerir. Eğitimin amacına bakıldığında; iş görenlere eğitim sisteminin temelindeki bilgi, beceri ve davranışları öğretmek ve bu öğrendiklerini çalışma ortamında işine yansıtmasını temin eder.

Eğitim ve geliştirme, esasen birçok işletme için stratejik bir hedef olmaktadır. Çünkü işletmenin strateji ve hedefleriyle iş göreni uyumlu yapar. Eğitim ve geliştirme için belirlenen 3 amaç söz konusudur. Bunlar;

  • Firmanın gelişen dünya şartlarında kendini yenilemesini ve böylece yeniliklere ayak uydurmasını temin etmek, eskimeyi ortadan kaldırmak,
  • Firmaların ana amaçlarından olan üretimin artırılmasını gerçekleştirmek,
  • İş görenlerin üst düzeylerde görev alabilecek şekilde gelişmelerini gerçekleştirmek.

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme sürecinin ilk adımı ‘’oryantasyon’’ aşamasıdır. Oryantasyon, yani işe alıştırma, bir işletmede çalışmaya yeni başlayan kişinin işe, çalışma ortamına ve işletmeye planlı programlı bir şekilde uyum sağlamasını tanımlar. Sıradan bir işe alıştırma programında sadece iş için gerekli bilgiler vardır. Bunun haricinde işletmenin kuralları, iş çevresi, işletmenin sürdürdüğü politikalar, terfi, transfer, istifa, işten çıkarma ve emeklilik gibi hususlarda bilgi verilir. İşe alıştırmanın belirli bir süresi yoktur ve bu süre kurumdan kuruma farklılık gösterir. İşe alıştırma denilen bu olguda amaçlanan şeyler şu şekilde sıralanabilir

Çalışan kişinin mümkün olan en kısa süre içerisinde işletme için üretken hale gelmesi,

  • İşin işletme kural ve politikalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Ödüllendirme sisteminin tanımlanması ve tanıtılması,
  • İşletme kültürünün ve ikliminin tanıtılması,
  • Çalışan kişinin grup arkadaşlarıyla uyumu ile takım bilincinin yerleştirilmesi,
  • Çalışan kişiye firmanın ondan ne beklediğinin açıklanması,
  • Herhangi bir durumda yaşanılabilecek olan değişimlere karşı alışmanın sağlanması,
  • Yeni işe başlayan kişinin ortama daha kolay ayak uydurması ve tedirginliğinin azaltılması için sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi.

Eğitim ve geliştirme bir süreç içinde birbirleriyle bağımlı iki bölümdür.. Kişinin daha önceki deneyimlerine yeni öğrendiklerini eklemesiyle eğitim gerçekleşir. İş görenlerin potansiyellerini tam olarak üretim için kullanmaları ve bunun artırılmasının hedeflenmesi geliştirme kavramı açısından çok önemlidir. Gelişim kavramı aslında eğitim kavramından daha bir geneldir ve çalışanın kendini geliştirmesine yönelik öğrenme fırsatlarını da kapsar. Eğitimde gelişime oranla kişiye daha çok bilgi verilir ama gelişimde kişiye gelecekteki kariyeri için geniş öğrenme sağlar. Eğitim, çalışanları şu andaki işlerini yapabilmeleri için bilgilendirir, fakat geliştirme ise çalışanı gelecekteki işlere hazırlama eylemidir.

TOP