Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

Motivasyon Yönetimi

Motivasyon kelimesi, Fransızca “motive” kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı güdü, harekete geçirici olarak belirtilir.. Motivasyon, bir veya daha fazla kişiyi belirli bir amaç için harekete geçirici olarak da ifade edilebilir. Yönetici açısından motivasyonun önemine değinecek olursak, yönetici her bir bireyin aynı özendirme ve teşviklerle motive olduğu öngörüsüne düşmemelidir. Bu hata olur. Motivasyon, oldukça farklı kişisel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir süreçtir. Yöneticilerin bu anlamda çalışanların beklentilerini, davranışlarını iyi analiz etmesi icap eder. Çalışan açısından bakarsak, çalıştığı iş arkadaşları ile yöneticisi ile iyi ilişkiler geliştirmesi için, onları iyi gözlemlemelidir. Onların hareketlerini anlamalı ve davranışlarını anlamalıdır. Böylece beraber çalıştığı kişileri neyin motive ettiğini bilebilecektir. Günümüzde İKY’nin verimlilik ve iş yaşamının kalitesi olarak belirlenen hedeflerine ulaşmak amacıyla insan kaynaklarının etkili şekilde amacına uygun kullanımı ancak diğer rakiplerden ‘biraz daha motive ve hevesli’ iş gücü yaratmakla mümkün olacaktır

Türkiye’de çalışanları motive etmenin araçları şöyle sıralanmıştır (Eren, 2000: 263):

 • Kararlara katılım
 • Takdir edilme ve övgüye muhatap olma
 • İyi çalışma arkadaşları
 • Eğitim ve geliştirmelere katılım
 • Önemsenme ve değer verilme olgusu
 • Daha fazla sorumluluk alma durumu
 • Önemli konferans ve toplantılara katılma olayı
 • Dolgun ücret durumu
 • Terfi durumu
 • Şirket ortağı olma durumu
 • Üstlerin yapılan iş hakkında geri bildirim vermesi olgusu
 • Daha uygun çalışma koşulları sunulması
 • Esnek çalışma saatleri uygulaması
TOP