Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

Kariyer Yönetimi

Çağımızın çok önemli kavramlarından biri de ‘’kariyer’’dir.  Bu kavram çoğu bilimsel çalışmaların da konusudur. Sözcük anlamına bakıldığında, kariyer,  kişinin başlangıç yaptığı, hayatının verimli ve üretime katkıda bulunacağı dönemleri kullanarak geliştirdiği, iş hayatının sonuna kadar ilerlettiği iş veya pozisyon olarak tanımlanmaktadır. Bu, gündelik hayatta da sık sık kullanılır. Fakat herkesin algıladığı kariyer kavramı birbirinden farklıdır. Kimi insana göre belirli bir iş kolundaki uzmanlaşma, kimi insana göre ise çalışanların kendi alanlarında birtakım ilişkilerde bulunan bir dizi işlerde çalışması anlamını ifade etmektedir. Kariyer kavramı hangi anlamlarda kullanılırsa kullanılsın genel hatlarıyla yarattığı algı bir başarı derecesini belirtir. Yani kariyer sözü gerçekten de insana başarma duygusunu hissettirmektedir

İşletmelerde başarının yükselmesi ve amaçların gerçekleştirilebilmesi adına çalışanların kariyerleri ve bunun yönetimi de çok önemlidir. Bu nedenle işletmede iş görenlerin kariyer planları ile işletmenin kendi kariyer planı uyum içinde olmalıdır.  Böyle bir uyum olursa hem işletme hem de iş görenler sağlıklı ve başarılı bir kariyer yönetim sistemi geliştirilebilirler demektir.

İşletmelerde etkin ve başarılı bir kariyer yönetimi olmazsa o örgüt içinde birçok problem meydana çıkar.. Çalışanlar bağlı oldukları kurumlarda gelecekleriyle ilgili bir kariyer planlaması yapamadıkları sürece kısa zamanda o kurumdan ayrılmayı düşünür olacaklardır. Böyle bir durum da işletme adına elbet olumsuz bir durumdur. Bu açıdan düşünüldüğünde başarılı bir kariyer yönetimi işletmelerin etkinliklerini, verimliliklerini ve performanslarını artırmaları anlamını taşır. İşletmelerde kariyer yönetimi insan kaynakları birimi ile şekillenir ve başarılı olmaya başlar. İnsan kaynakları işletmelerin eksik bulduğu bu yönlerini tamamlayarak çalışanların kariyer yönetiminde yaşadıkları eksiklikleri giderme yolunu tutar.

TOP