Beyaz Yaka İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetiminin fonksiyonları

İş Analizleri

İş analizi, en öz tanımıyla işlerin içeriklerinin çözümlenmesi yoluyla işin yapılması sırasında rol alan tüm etkenlerin belirlenmesi diye belirtilebilir. İş analizinin temel hedefi işle bu işi gerçekleştirecek birey arasında uyum temin edecek verileri edinmektir

İş analizi, işlerin içeriklerinin analiz edilmesi yöntemiyle işin yapılmasını etkileyen tüm etkenlerin belirlenmesi demektir. İş analizi, her bir özgün iş için neyin yapılacağına, nasıl yapılacağına ve niçin yapılacağına dair tüm bilgilerin sistematik biçimde toplanmasıdır. Sistematik iş analizinde Fonksiyonel İş analizi ve Görev analizi diye  iki yaklaşım söz konusudur.

Fonksiyonel iş analizinde şu sorulara çalışanlar bakımından yanıtlar aranır.

  • Ne tür bilgilerle, kimler için ve kimlerle ne tür işler gerçekleştirilmektedir?
  • Çalışanlar işlerini yaparken hangi yöntem ve teknikleri kullanmaktadır?
  • İşin yapılması sırasında hangi makine, donanım ve aletler kullanılmaktadır?
  • Çalışanlar hangi ürün veya hizmetleri üretmektedir?

Görev analizi ise daha çok çalışanların iş yapması esnasında gerçekleştirdiği davranışlar üzerine odaklanmaktadır. Altı boyut vardır

  • İşin uygulanması esnasında kritik önem taşıyan bilgi kaynakları
  • İşin uygulanması maksadıyla kritik önemde olan bilgi işleme ve karar alma süreçleri
  • İşin gerektirdiği fiziksel eylem ve çaba bütünü
  • İşin gerektirdiği insan ilişkileri bütünü
  • Fiziksel çalışma koşulları ve bu koşullara karşı verilen tepkiler toplamı
  • İş programları ve iş sorumluluğu gibi diğer iş özelliklerinin toplamı
TOP