DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri Beyaz Yaka İnsan Kaynakları olarak gizlilik ilkesi çerçevesinde yasal prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Beyaz Yaka insan Kaynakları olarak Bordrolama konusunda siz değerli müşterilerimize destek oluyoruz. Gelişen teknolojiler ile birlikte Bordro şlemlerinin yürütülmesi, daha kolay olması ve daha az maliyet getirmesi avantajıyla artık konusunda uzman danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Bordrolama işlemlerinden muaf olan İnsan Kaynakları departmanları, öncelikli işleri olan kariyer planlama, eğitim oluşturma, performans yönetimi gibi konulara daha iyi odaklanabilmektedir.
Verilen hizmetlerin en önemli avantajlarından bazıları şöyledir. Şirketler için sistem oluşturma ve donanım maliyeti ortadan kalkar. Mevzuat risklerini içerisinde barındıran ücret hesaplama işlemleri tarafımızdan daha güvenli şekilde yürütülür. Ücretlendirmelerin gizliliği en üst seviyede sağlanır.
Bordrolama Hizmetlerinin kapsamı şöyledir.
 • Personel ücret bütçeleri hazır hale getirilecektir.
 • Ücret ödemelerinde kıyaslamalı raporlar hazırlanacaktır.
 • Personel ücret bordrolarının hesaplanma işlemleri ve basılması gerçekleştirilecektir.
 • SGK bildirgelerinin belirli düzen içerisinde oluşturulacaktır.
 • SGK bildirgelerinin ilgili kuruma bildirilmesi sağlanacaktır.
 • İş-Kur belgelerinin özenle hazırlanması ve ilgili kuruma bildirilmesi sağlanacaktır.
 • Personelin işe giriş ve çıkış işlemlerinin kontrolü, sistem içerinde yürütülmesi yapılacaktır.
 • İşten ayrılan personelin tazminat hesaplamaları ve ibranamelerin hazırlanması şeklinde olacaktır.
Tüm bu işlemler uzman danışmanlarımız tarafından özenle ve güvenle yürütülecektir.
Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı ile amaçlanan; şirketlerin bordrolama işlemlerini yapacak departmanı istihdam etme ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.
Bordrolama Hizmetleri Danışmanlığı opsiyonel olarak, ücret artış sistemlerinin hazırlanması, çizelgelerin oluşturulması, raporlanması ve ilgili şirkete sunulması, personel devamlılık sistemlerinin kurularak takip edilmesi gibi konularda da destek vermektedir.
Bordro Hizmeti almaya karar verdiğinizde, işleyiş şu şekilde olacaktır.
 • Mevcut çalışan personelin tüm bilgi girişlerinin yapılması,
 • Çalışan özlük dosyalarının hazır hale getirilmesi,
 • Personelin puantaj bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi,
 • Ücret bordrolarının güncel mevzuat sistemine uygun halde oluşturulması,
 • Personelin ücret ödeme işlemlerinin banka kanalı ile yürütülmesi,
 • Düzenli aylık SGK periyodik işlemlerinin yapılması,
 • Düzenli aylık İŞ-KUR periyodik işlemlerinin yapılması şeklindedir.
TOP