DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı konularında siz değerli müşterilerimizin yanındayız. İnsan kaynakları planlaması denilen olgu hem iş görenleri bulma ve onların seçimi hem de diğer İnsan Kaynakları Yönetiminin birimlerini etkin yürütebilmesi açısından önemlidir. İnsan kaynakları planlaması, örgütün gelecekteki insan kaynakları taleplerine cevap verebilmek için olumlu bir politika geliştirmektir. Bu anlamda doğru insan kaynakları planlaması için sizlere destek oluyoruz

İnsan Kaynakları Sistem Kurulumu

Büyüme trendindeki firmalarda veya yeniden oluşumlarda insan kaynağının etkin yönetimini sağlayan bir sistemin kurulmasını ve hayata geçirilmesini kapsar. İşe alım, ölçme ve değerlendirme, seçme ve yerleştirme, iş tanımları ve yetkinlik analizleri, kariyer planlaması, eğitim planlaması, performans değerlendirme, liderlik geliştirme programları, değerlendirme merkezi uygulamaları gibi insan kaynakları fonksiyonlarını, kurumsal yapıya uygun biçimde kurmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması Süreci

 • Şirket üst yönetimi ile görüşülerek şirket iş hedefleri belirlenir
 • Mevcut durum analiz edilir.
 • Organizasyon yapısı gözden geçirilir
 • Hedefler doğrultusunda organizasyon şeması ve iş tanımları oluşturulur
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçları tespit edilir.
 • Yetkinlik analizleri yapılır.
 • Mevcut prosedürlerin ve politikaların değerlendirilmesi, yeniden oluşturulması
 • Şirkette var ise çalışan el kitabı gözden geçirilir. Yok ise yeniden yazılır.
 • Oryantasyon Programı hazırlanır.
 • Ücretlendirme ve Yan Haklar Sistemi gözden geçirilir.
 • Norm kadro çalışması yapılır.
 • İnsan Kaynakları Bölümü’nün kullanacağı formlar hazırlanır.
 • Performans Değerlendirme sistemi gözden geçirilip kurulur.

Performans Değerleme

Performans Değerlendirme, örgütsel faaliyetlerin ölçülmesi hususunda öncelikle ihtiyaç duyulan süreçlerin başında gelmektedir. Faaliyet ve yaratıcılık, amaçlarıyla kişinin yaptıklarının birleştirilmesinde aracıdır. Bu görevini de çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kapsayan çalışma davranışlarını değerlendirerek sağlar. Performans Değerlendirme noktasında sizlere destek oluyoruz.

İş Analizleri, İş Değerlemesi

İş analizi, işlerin içeriklerinin analiz edilmesi yöntemiyle işin yapılmasını etkileyen tüm etkenlerin belirlenmesi demektir. İş analizi, her bir özgün iş için neyin yapılacağına, nasıl yapılacağına ve niçin yapılacağına dair tüm bilgilerin sistematik biçimde toplanmasıdır. Sizlere bu konuda destek vermeye hazırız.

Kariyer ve Motivasyon Yönetimi

Çağımızın çok önemli kavramlarından biri de ‘’kariyer’’dir. Bu kavram çoğu bilimsel çalışmaların da konusudur. Sözcük anlamına bakıldığında, kariyer, kişinin başlangıç yaptığı, hayatının verimli ve üretime katkıda bulunacağı dönemleri kullanarak geliştirdiği, iş hayatının sonuna kadar ilerlettiği iş veya pozisyon olarak tanımlanmaktadır. Bu, gündelik hayatta da sık sık kullanılır.

TOP